SLUŽBY

Koncepčné riešenia pre farmaceutické spoločnosti

 • Špecifické predajné kompetencie, etika originálnej spolupráce s klientmi
 • Implementácia odbornej informácie o lieku do komunikácie s klientom
 • Práca v konkurenčnom prostredí
 • Stratégia predaja a manažment kľúčových klientov
 • Etické vyjednávanie
 • Efektívne vedenie obchodného rozhovoru
 • Budovanie schopnosti ovplyvniť postoj klienta
 • Zvládanie kritických situácií v oblasti predaja
 • Implementácia korporátnych modelov predaja v regiónoch SR, ČR do terénnej praxe zamestnancov spoločnosti
 • Zostavenie rozvojových plánov pre jednotlivcov a tímy
 • Zostavenie kompetenčných modelov pre predajné a líderské pozície
 • Monitoring, analýza, identifikácia rozvojových potrieb manažérov, interných trénerov a zamestnancov v teréne

Rozvoj zručností predaja

 • Efektívne vedenie obchodného rozhovoru
 • Budovanie schopnosti ovplyvniť postoj klienta
 • Zvládanie kritických situácií v oblasti predaja
 • Koncepcie pre prácu v konkurenčnom prostredí, konkurenčná výhoda
 • Manažment kľúčových klientov a stratégia predaja
 • Osobnostná typológia klientov
 • Farebná typológia klientov
 • Koncepcia efektívnej komunikácie v oblasti predaja
 • Koncepcia efektívneho vyjednávania
 • Riadenie procesu zmeny u klientov
 • Budovanie schopnosti ovplyvňovať postoj klienta prezentáciou
 • Zisťovanie úrovne kompetencií a potenciálu kandidátov - predajcov, obchodných zástupcov a produktových špecialistov
 • Riadenie predajných tímov


Efektívne riadenie ľudských zdrojov

 • Manažérske prístupy a manažérska komunikácia
 • Nástroje motivácie ľudí
 • Líderstvo a manažérska integrita
 • Osobnostná typológia ako nástroj efektívnej komunikácie
 • Riadenie tímov
 • Nástroje dlhodobého rozvoja ľudí (rozvojové ciele, spätná väzba, mentoring, koučing)
 • Iniciácia, plánovanie a implementácia zmeny
 • Budovanie zručnosti presvedčivo prezentovať
 • Nástroje odhaľovania kompetencií a potenciálu kandidátov na manažérske a predajné pozície

AKO PRACUJEME

Analyzujeme situáciu klienta, definujeme silné stránky a priestor pre rozvoj ľudí a procesov. 
V spolupráci s klientom pripravujeme implementáciu rozvoja v každodennej praxi.
Metódy rozvoja opierame o kombináciu riešenia rozvojovej potreby klienta v konkrétnych produktových a trhových podmienkach.
Pomáhame klientom zlepšovať pozíciu spoločnosti a produktu na trhu.


Čo môžeme pre vás urobiť?


© 2019 Worlds Collide. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!