OTVORENÉ SEMINÁRE

Na otvorený seminár sa môže prihlásiť ktokoľvek s chuťou vzdelávať sa.


TRÉNING TRÉNEROV 


MANAŽMENT ČASU A PRIORÍT 


MANAŽMENT KĽÚČOVÝCH KLIENTOV 


V prípade záujmu o otvorený seminár zašlite prosím vyplnenú prihlášku na